Saponified oils of Olea europaea (olive), Cocos Nucifera (coconut) and Elaeis Guineensis (palm); Eucalyptus Globulus (Eucalyptus) essential oil & Curcuma longa (turmeric)